Verduurzaming bedrijfswagen

Ook bij Lukasse rijden we sinds 16 juni 2023 elektrisch. Op deze dag haalden we onze elektrische bus op bij de VW garage. Als rentmeesters over deze aarde dragen we onze  verantwoordelijkheid om te doen wat in onze macht ligt om de CO- 2 uitstoot van het bedrijf zoveel mogelijk te reduceren. Er zijn veel mogelijkheden om te verduurzamen. Bij Lukasse hebben we gekozen om een stap voorwaarts te zetten richting elektrisch rijden met onze bedrijfswagens.

Foto’s