Onze expertises | Valbeveiliging

Veiligheid staat altijd voorop!

Wij leveren alle mogelijke producten en systemen voor optimale veiligheid op uw dak(en). Dat is wel zo prettig. Want veiligheid op het dak staat voorop, maar u bent er als eigenaar en beheerde verantwoordelijk voor. Uw mensen staan na bijvoorbeeld een inspectieronde op of reparatiewerkzaamheden aan uw dak graag weer met beide benen veilig op de grond.

Lukasse Dakbedekkingen, ook uw partner en beheerder in veiligheid!

Omdat u zeker wilt zijn van uw veiligheid

Aircomonteurs, dakinspecteurs, medewerkers technische dienst, glazenwassers: ze komen regelmatig op de daken van uw panden. Misschien enkele keren per jaar, misschien dagelijks. In alle gevallen bent u als gebouweigenaar verantwoordelijk voor de vereiste veiligheidsvoorzieningen. Zodra er sprake is van een hoogte(verschil) van 2,5 meter of meer, verplicht de ARBO-wet collectieve of individuele beveiligingsmaatregelen. Dit om te voorkomen dat een menselijke fout tot een val leidt met ernstig of zelfs dodelijk gevolg. Wij helpen u effectieve voorzieningen te treffen, zodat u medewerkers of derden met een gerust hart het dak op kunt laten gaan.

Onze levering en montage

Lukasse Dakbedekkingen is gespecialiseerd in valbeveiliging. Wij leveren en monteren van hekwerk tot pictogram en van speciaal anker tot compleet lijnsysteem. Alle oplossingen die we bieden voldoen aan de Europese norm NEN-EN 795. Gecertificeerde monteurs staan borg voor montage conform de eisen. Hierbij werken we samen met Eurosafe Solutions en het topfabrikaat Latchways. Want als het om valbeveiliging gaat, gaan we alleen voor het allerbeste.

Risico-inventarisatie

Adequate valbeveiliging begint met een grondige inventarisatie en evaluatie van de risico’s (een RI&E). Alleen als u weet wat de risico’s zijn, kunt u deze beperken. De RI&E wordt uitgevoerd door een veiligheidsexpert die door Lukasse Dakbedekkingen wordt ingeschakeld. Alle risico’s worden in kaart gebracht, zoals het ontbreken van voorzieningen tegen het (door)vallen of struikelen, een onveilige toegang tot het dak, onduidelijke markeringen van het loopgebied, etc. In een overzichtelijk rapport, voorzien van verhelderende foto’s en een schematische overzichtstekening, krijgt u aanbevelingen en voorstellen voor maatregelen om deze risico’s te beperken. Aan de hand van dit rapport kunnen wij maatregelen treffen voor uw valbeveiliging.

Onze jaarlijkse inspectie

U wilt er zeker van zijn dat de veiligheidsvoorzieningen op het dak aan alle eisen voldoen. Sterker nog, de wet vereist dat persoonlijke beschermingsmiddelen elk jaar geïnspecteerd moeten worden Daarom voert Lukasse Dakbedekkingen desgewenst jaarlijks een inspectie uit waarbij deze voorzieningen worden onderzocht en getest. Zo doet u er alles aan om de veiligheid te waarborgen én kunt u dit altijd aantonen.